Tento projekt

„Silážní žlab pro dobytek“

je spolufinancován z Programu rozvoje venkova

Státního zemědělského intervenčního fondu ČR.

AGROFARMA 2007 DUBNICE, s.r.o.

793 91  Úvalno 327

IČ: 277 18 115